luni, 3 septembrie 2012

Ești consumator de energie electrică și gaze naturale? Uite ce drepturi ai!

 Ești consumator de energie electrică și gaze naturale? Uite ce drepturi ai!
Ești consumator de energie electrică și gaze naturale? Uite ce drepturi ai!
Fiecare dintre noi consumă, pe lângă apă rece și apă caldă, lumină și gaze naturale. Însă, de multe ori, ni se întâmpă să nu fim mulţumiţi de serviciile furnizorilor de utilităţi. Dar, pentru că nu ne cunoaștem drepturile, asistăm neputincioși atunci când se întrerupe lumina, când gazele nu au presiune sau nu mai curge apă la robinet. Află că Legea 123/2012 cuprinde noi prevederi care sunt în favoarea clienţilor. Specialistul Click!, Mihai Mereuţă, ne spune care sunt cele mai importante.
Drepturile consumatorului de energie electrică
* să aibă acces la reţelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
* să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și anexelor sale sau să iniţieze acte adiţionale atunci când apar elemente noi;
* să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;
* să solicite furnizorului să ia măsuri pentru remedierea unor defecţiuni sau deranjamente;
* să primească despăgubiri de la furnizor conform prevederilor contractuale când i se produc daune din vina acestuia;
* să achiziţioneze energie electrică pe bază de contract bilateral de la un furnizor de energie indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare și de echilibrare stabilite pe teritoriul României;
* să denunţe unilateral contractul de furnizare, în condiţiile legii;
* clienţii casnici au dreptul de a opta pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie;
* Clienţii vulnerabili beneficiază de facilităţi privind asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice și de acces la reţea. Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili inclusiv în situaţii de criză de energie.
Drepturile consumatorului de gaze naturale
* să aibă acces la sistem în condiţiile legii și să fie alimentaţi cu gaze naturale așa cum prevede contractul de furnizare;
* să fie notificaţi în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului și să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
* să solicite furnizorului întreruperea furnizării de gaze naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului sau ale operatorului de sistem;
* să solicite furnizorului să remedieze defecţiunile survenite;
* să solicite și să primească penalităţile suportate de către furnizor pentru neîndeplinirea obligaţiilor în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă;
* să își schimbe furnizorul în mod gratuit cu respectarea condiţiilor contractuale în termen de trei săptămâni de la data solicitării;
* să primească un decont final de lichidare după schimbarea furnizorului de gaze naturale în termen de șase săptămâni de la schimbarea furnizorului;
* să solicite să să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum pe ultimii cinci ani, fără costuri suplimentare.
Cum folosim gazele naturale din locuinţă în siguranţă
Întreţinerea, exploatarea și repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului. Specialistul Click, Mihai Mereuţă, ne spune tot ce trebuie să știm despre verificarea și revizia tehnică periodică a instalaţiilor de gaze din locuinţe.
Întreţinerea instalaţiilor de utilizare presupune:
Controlul eventualelor scăpări de gaze; Supravegherea, întreţinerea, vopsirea părţilor supraterane;  Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani; Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 10 ani.
Operaţiunile care se fac în cadrul verificării tehnice:
Verificarea arzătoarelor, a îmbinărilor și garniturilor de etanșare; 2 Verificarea stabilităţii conductelor montate pe suporturi; Verificarea etanșeităţii îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie; Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare.
Ce e revizia tehnică periodică?
Revizia tehnică periodică se face o dată la 10 ani sau: 2 În cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni; 2 După orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei; 2 Revizia tehnică periodică presupune aceleași operaţiuni care se efectuează și în cazul verificării tehnice periodice.

Autor: Click
Sursa: www.click.ro  Luni, 3 Septembrie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu